Hoe stelt u een balans op

Bij het bijhouden van een boekhouding komt een hoop kijken. Het vak is dankzij de moderne technologie weliswaar minder arbeidsintensief geworden, maar dankzij de vele regeltjes blijft het vak nog altijd uitdagend.

Eén van de zaken die onder de algemene boekhouding valt, is het opstellen van een balans. Deze verplichting komt ieder jaar weer terug en is een overzicht van alles wat u bezit, alles wat u schuldig bent en uw eigen vermogen. In een jaarlijkse balans is dus snel zichtbaar of het wel of niet goed gaat met uw onderneming.

Waar bestaat een balans uit?

U kunt een balans zien als een screenshot van uw onderneming. In een balans worden onder andere de volgende zaken genoteerd:

- Uw investeringen

- Eigen vermogen

- Leningen

- Vlotte activa (zoals voorraad)

- Liquide activa (zoals uw kas en openstaande facturen)

Boekhouden (algemeen) – Linker en rechterkant

Net als bij een fysieke balans, is er bij een jaarlijkse balans sprake van een linker- en een rechter kant. En zoals de naam balans al aangeeft, is het de bedoeling dat de linker- en de rechterkant gelijk zijn. Vooral dit deel van het opstellen van de balans kan lastig zijn.

De vlotte en de liquide activa, oftewel uw bezittingen, worden aan de linkerkant geplaatst. De middelen waarmee u deze bezittingen heeft gefinancierd, opgesplitst in eigen vermogen en vreemd vermogen, plaatst u aan de rechterkant.

Wanneer de waarde aan de linkerkant overeenkomt met de waarde aan de rechterkant, is uw balans kloppend en kan deze ingediend worden.